Radiotherapie & Immuuntherapie

Immunotherapie wordt naast chirurgie, radiotherapie en
chemotherapie inmiddels genoemd als de 4de pijler in de behandeling van patiënten met kanker. Een belangrijke vervolgstap is hoe we immunotherapie het best met de verschillende anderen vormen van
kankertherapie kunnen combineren.

Meer dan de helft van de patiënten met kanker ondergaat gedurende
de behandeling ook radiotherapie. In een klein aantal patiënten is waargenomen dat radiotherapie alleen ook een afweerreactie in gang kan zetten, maar waarom dit slechts in 0,1% van de patiënten gebeurt is onduidelijk. Recente studies waarin radiotherapie en immunotherapie worden gecombineerd laten veelbelovende resultaten zien, maar het geven van radiotherapie op het verkeerde moment of met de verkeerde dosis kan de afweerreactie juist ook verminderen.

Met uw bijdrage willen wij nagaan wat er met de afweercellen gebeurt tijdens verschillende soorten radiotherapie (schema’s). Inzicht hierin zal leiden tot het gerichter geven van een specifieke combinatie van
radio- en immunotherapie en dus leiden tot een grotere kans op genezing.

Ons onderzoeksvoorstel is erop gericht de gevolgen van diverse soorten radiotherapie op het functioneren van het afweersysteem in kaart te brengen, zodat we in de toekomst beter weten hoe we immunotherapie en bestraling optimaal kunnen combineren.

Help mee!

Ik doneer eenmalig

U bent het bedrag vergeten

Persoonlijke gegevens

Geslacht is verplicht
Voorletter is verplicht
Tussenvoegsel is verplicht
Achternaam is verplicht
Postcode is verplicht
Huisnr. is verplicht
Toevoeging is verplicht
Straatnaam is verplicht
Woonplaats is verplicht
is verplicht
E-mail is verplicht

Betaalmethode

Selecteer bank is verplicht
IBAN of rekeningnummer is verplicht

U heeft voor een eenmalige machtiging gekozen.

Wij hebben uw rekeningnummer nodig voor de betaling
BIC is verplicht Wij hebben uw bic-nummer nodig voor de betaling
Het ingevulde bedrag wordt rond de 25ste van de maand afgeschreven.
Maak een keuze in creditcards
is verplicht
Privacy Statement

Lees in het privacy statement hoe Radboud Oncologie Fonds omgaat met uw persoonsgegevens.