Erfelijke darmkanker

Dr. Richarda de Voer heeft een nieuwe erfelijke aanleg gevonden voor darmkanker. Een erg belangrijke ontdekking, want als een patiënt deze aanleg heeft, kunnen we voor de familieleden maatregelen treffen om te voorkomen dat ze kanker krijgen.

Om deze families op te sporen, wil dr. Richarda de Voer een test ontwikkelen. Hoe sneller we deze mensen vinden, hoe meer kanker we in die families kunnen voorkomen. Helpt ons mee deze test te ontwikkelen. Elke euro helpt. Alvast hartelijk bedankt!

Help mee!

Ik doneer eenmalig

U bent het bedrag vergeten

Persoonlijke gegevens

Geslacht is verplicht
Voorletter is verplicht
Tussenvoegsel is verplicht
Achternaam is verplicht
Postcode is verplicht
Huisnr. is verplicht
Toevoeging is verplicht
Straatnaam is verplicht
Woonplaats is verplicht
is verplicht
E-mail is verplicht

Betaalmethode

Selecteer bank is verplicht
IBAN of rekeningnummer is verplicht

U heeft voor een eenmalige machtiging gekozen.

Wij hebben uw rekeningnummer nodig voor de betaling
BIC is verplicht Wij hebben uw bic-nummer nodig voor de betaling
Het ingevulde bedrag wordt rond de 25ste van de maand afgeschreven.
Maak een keuze in creditcards
is verplicht
Privacy Statement

Lees in het privacy statement hoe Radboud Oncologie Fonds omgaat met uw persoonsgegevens.